Get Adobe Flash player

ผู้นำที่ดี

เนหะมีย์ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ  และเป็นแบบอย่างในการบริหารคน

 เนหะมีย์ผู้นำที่ดี  ของพระเจ้า

 


 

 

 

 

หนังสือเนหะมีย์หนึ่งในยอดผู้นำเขียนโดย..จอห์น  ไวท์ เมื่อเขาอ่านพระธรรมเนหะมีย์ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้รับการสอน พื้นฐานการเป็นผู้นำ ลักษณะชีวิตที่พิเศษของเนหะมีย์นั้นเป็นสิ่งที่ชี้ทาง,หนุนใจและเร้าใจเขามาตลอด  เนหะมีย์เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับการเป็นผู้นำในการรับใช้พระเจ้าแก่เขาเป็นด้วย

เนหะมีย์และเพื่อนร่วมกันทำงาน...สู่เป้าหมายพบความสำเร็จ
เนหะมีย์รับราชการเป็นเจ้าหน้าที่เชิญถ้วยเสวยของ...กษัตริย์อารทาเซอร์ซิสแห่งอาณาจักรเปอร์เซีย
ซึ่งเป็นมหาอำนาจในสมัยนั้น  เขาต้องรับรองความปลอดภัยของกษัตริย์  โดยเขาต้องทดสอบดื่มเหล้าจากถ้วย

ของกษัตริย์ก่อนที่จะนำไปถวาย  หมายถึงเนหะมีย์..เป็นที่ยอมรับเป็นที่ไว้วางใจของกษัตริย์อารทาเซอร์ซิสเนหะมีย์ยังมีคุณสมบัติที่สำคัญอื่นๆอีก ไม่ใช่เฉพาะสำหรับงานเชิญถ้วยเสวยของกษัตริย์เท่านั้น  แต่จำเป็นสำหรับงานที่พระเจ้าจะให้เขาทำในอนาคตด้วย  หน้าที่ในพระราชวังของเขาเปรียบเสมือนการฝึกงานในขั้นตอนสุดท้าย  ก่อนที่พระเจ้าจะสั่งให้เขาไปบูรณะกำแพงล้อมรอบเยรูซาเล็มที่ถูกทำลายลง  ให้มั่นคงขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
   
  

นหม. 1:2-4 “ฮานานีญาติของเขาและเพื่อนๆมาจากกรุงเยรูซาเล็ม  พวกเขาได้ส่งข่าวว่ากำแพงเยรูซาเล็มได้ถูกทำลายลงเสียแล้วประตูเมืองได้ถูกไฟเผาผลาญเสียหาย  พลเมืองได้รับความกดดัน,ความอับอาย  ข่าวนี้ทำให้
เนหะมีย์โศรกเศร้ารับประทานอาหารไม่ได้หลายวัน เนหะมีย์อธิฐานทูลต่อพระเจ้าในเรื่องนี้เป็นเวลาหลายวัน”
   
  

เนหะมีย์ได้แสดงออกถึงการเป็นผู้นำ  และเป็นแบบอย่างในการบริหารคน เนหะมีย์ผู้นำที่ดี  ของพระเจ้า
 

1. เนหะมีย์..ทำงานอย่างมีเป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1.  ซ่อมแซมทำให้เมืองเยรูซาเล็ม  เป็นเมืองที่มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัย
เป้าหมายที่ 2.  ให้มีการฟื้นฟูและปฏิรูปชีวิตฝ่ายวิญญาณ  ของชนชาติอิสราเอลใหม่เกิดขึ้น
 

2. เนหะมีย์..มีการสร้างทีมงาน,การบริหารที่ดีในการทำงานใหญ่ที่ต้องใช้คน
เพื่อนร่วมงานเนหะมีย์มีทุกประเภทเช่น  ปุโรหิต,พวกเลวี,ช่างทอง,พ่อค้าข้าราชการ,พวกนายจ้าง,คนใช้ชาย-หญิง
เนหะมีย์..บริหารทีมงานในการร่วมกันทำงานที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้า  มี  2 ประเภท
   
  
  

ประเภทที่ 1. ร่วมมือกันซ่อมแซมกำแพงและทำให้เมืองเยรูซาเล็มเป็นเมืองที่มั่นคง,แข็งแรงปลอดภัย
ในการซ่อมกำแพงเยรูซาเล็มในขณะนั้น  และขณะเดียวกันก็มีศัตรูต่อต้าน,ขัดขวาง,ใส่ร้ายป้ายสีต่างๆนาๆแต่ท่ามกลางอุปสรรคและมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างมากมายนั้น  เนหะมีย์ได้ใช้ศักยภาพของความเป็นผู้นำที่พระเจ้าเจิม
เข้าแก้ไขปัญหาต่างๆจนคลี่คลายไปได้  จนทำให้คนอิสราเอลมีกำลังใจและทุ่มเทแรงกายช่วยกันทำงานจนสำเร็จ 

1.1.  มอบหมายงาน,แบ่งงานตามความสามารถของแต่ละคน  จนงานเสร็จภายในเวลาเพียง 52วัน
แต่กว่าที่จะมาถึงจุดนี้พบความสำเร็จได้  มิใช่เป็นเรื่องของความบังเอิญ  คนที่อยู่ในตำแหน่งผู้นำจะต้องตัดสินใจอย่างสุขุมรอบคอบว่า  จะต้องมอบหมายหน้าที่อะไรบ้าง  มีใครที่เหมาะสมมีความสามารถที่ผู้นำควรมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบหน้าที่นั้นๆ  เนหะมีย์เป็นผู้นำที่ดี...ในการรู้จักใช้คนให้ตรงกับงานกับความสามารถของผู้นั้น

1.2.  หยาดเหงื่อของผู้นำ..เนหะมีย์ร่วมลงมือลงแรง,ร่วมทำงานเหน็ดเหนื่อยด้วยกันกับทีมงาน
ผู้นำที่ดี..ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ให้ผู้ร่วมงานเห็นว่าเขาเก่งกว่าคนอื่นๆ  แต่ลักษณะเด่น 2 ประการของผู้นำที่ดีคือ

1.  แสดงความยินดี,มีคำพูดวาทะศิลป์,มีความซาบซึ้งที่เพื่อนร่วมงานมีส่วนช่วยเหลือให้งานสู่เป้าหมายและสำเร็จ

2.  เนหะมีย์ร่วมลงมือลงแรง  ทำงานหนักร่วมกับคนทั้งหลายจนหนวดเคราเต็มไปด้วยขี้ฝุ่นและใยแมงมุม  

1.3.  เนหะมีย์ทำงานอย่างเอาจริงเอาจังอย่างมีความสุข  แต่ไม่เป็นทาสของงานไม่บ้างาน
คนที่ทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง,ทำงานหนักและนานเท่าที่ตนเองพอใจ เขาจะมีความสุขและถ้ามี
สุขภาพปกติสุขภาพของคนๆนั้นจะไม่เสื่อมโทรม  โดยเฉพาะถ้างานที่ทำนั้นเป็นงานที่พระเจ้านำให้ทำด้วย  แต่คนบ้างาน..เพราะจิตสำนึกฟ้องร้องว่าต้องทำงาน  ผลสุดท้ายก็ตกเป็นทาสของงาน  จนทำให้เป็นโรคประสาท,มีความเครียดไม่มีความสดชื่นแจ่มใส,กระวนกระวายจิตใจตลอดไม่สามารถที่จะหยุดพักผ่อนได้ถึงแม้จะมีโอกาสไปพักผ่อน

1.4.  เนหะมีย์ รีบแก้ไขปัญหาทันทีไม่ปล่อยให้ เครื่องกีดขวางและเศษหิน กลายเป็นปัญหาใหญ่
เครื่องกีดขวางและเศษหิน…ในชีวิตในการทำงานอาจจะปรากฏในหลายรูปแบบเช่น
การทำงานการแก้ปัญหาแบบผัดวันประกันพรุ่ง,ท้อแท้ใจ,หวาดกลัว,ขาดความเชื่อ,เบื่องาน,เกียจคร้านทำงานฯเนหะมีย์ไม่หลีกเลี่ยงต่อปัญหา..แต่พยายามแก้ไข,ขจัดเครื่องกีดขวางและเศษหินออกจากชีวิตออกจากทีมงาน
   
  
  

ประเภทที่ 2. ร่วมมือกันให้มีการฟื้นฟูและปฏิรูปชีวิตฝ่ายวิญญาณ  ของชนชาติอิสราเอลขึ้น
บรรพบุรุษของอิสราเอลทำบาป,ทอดทิ้งพระเจ้าๆจึงทรงอนุญาตให้ตกไปเป็นเชลยของต่างชาติ 
และถึงเวลาที่พระเจ้าต้องการจะปลดปล่อยอิสราเอลรุ่นหลัง  จากการเป็นเชลยให้รวมตัวกลับคืนสู่ประเทศอิสราเอลเป็นชนชาติของพระเจ้าอย่างเดิม
การฟื้นฟูการปฎิรูปชีวิตฝ่ายวิญญาณ  และด้านการเมือง,การปกครองจึงเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญมากที่เนหะมีย์ผู้นำชุมชนร่วมมือกันกับเอสราผู้นำทางด้านศาสนา  และพวกปุโรหิต,พวกคนเลวีร่วมกันประกาศ
สั่งสอนเรื่องกฎบัญญัติ,กฎเกณฑ์ของพระเจ้าแก่ชนชาติอิสราเอล
   
  
  

นหม. 8:-13: เนหะมีย์และเพื่อนๆ .....ร่วมกันในการฟื้นฟูในการปฎิรูปชนชาติอิสราเอล
-  มีการเทศนามีการอ่านพระวจนะคำของพระเจ้า  ให้ประชาชนอิสราเอลฟัง
-  นำอิสราเอลสารภาพบาปและคืนดีกับพระเจ้า  และทำพันธสัญญากับพระเจ้า
-  สอนให้ประชาชนอิสราเอลรักษากฎเกณฑ์,รักษาบทบัญญัติของพระเจ้า
-  มีการสำรวจเลือกประชาชนอิสราเอลแท้เข้าอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม  เพราะประชาชนอิสราเอล
ไม่เชื่อฟังพระเจ้า  ไปแต่งงานกับหญิงต่างชาติที่พระเจ้าทรงห้ามไว้
-  มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปกครองดูแลบ้านเมือง  และบริหารประเทศ
-  มีการแต่งตั้งผู้รับใช้พระเจ้า  ทำหน้าที่ในพระนิเวศของพระเจ้า
-  มีการวางกฎระเบียบในการเลี้ยงดูผู้รับใช้พระเจ้า  ในพระนิเวศของพระเจ้า
-  มีการเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ,พิธีกรรม,มีการนมัสการสรรเสริญพระเจ้า  เกิดขึ้นในชุมชนอิสราเอล
 

3. เนหะมีย์..ผู้ที่พระเจ้าทรงเจิมให้เป็นผู้นำและให้มีสติปัญญามีความฉลาด  ในการแก้ปัญหาต่างๆสำเร็จ
   
  

3.1  เนหะมีย์...พิชิตอุปสรรคการต่อต้าน
-  ชนะภัยแห่งการเยาะเย้ยโดย  เนหะมีย์ไม่สนใจการเยาะเย้ย  แต่มุ่งสู่เป้าหมายทำพันธกิจของพระเจ้าให้สำเร็จ
-  ชนะเมื่อถูกสบประมาท  ไม่ย่อท้อหรือหวาดกลัวคิดอยู่เสมอว่าซาตานอยู่เบื้องหลัง  อธิฐานขอกำลังจากพระเจ้า

3.2  เนหะมีย์...แก้ปัญหาความขัดแย้งภายใน
-  เมื่อมีปัญหาเนหะมีย์ไตร่ตรองก่อนอย่างรอบคอบ คิดก่อนทำ คิดก่อนพูด
-  แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ...ได้มีการพูดคุยกับคนที่ทำผิดเป็นการส่วนตัว  ก่อนแล้วนำเข้าสู่ที่ประชุม
-  เนหะมีย์แก้ปัญหาโดย  ถ่อมใจ,มีความรักและอธิฐานเผื่อคนผิด  สำนึกอยู่เสมอว่าตนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า

3.3  เนหะมีย์...แก้สถานการณ์คนโจมตีเรื่องส่วนตัว
-  ชนะความกดดันและความเครียด  เนหะมีย์ไม่สนใจสิ่งอื่นๆที่เป็นอุปสรรค  แต่มุ่งมั่นตั้งใจทำงานให้สำเร็จ
-  เมื่อถูกใส่ร้าย  เนหะมีย์หาวิธีแก้ข้อกล่าวหาโดยไม่ทำให้เป้าหมายงานหลักที่สำคัญที่ดำเนินการอยู่เสียหาย  
-  เชไมอาห์วางแผนทำลายเนหะมีย์  เนหะมีย์ได้ใช้พระวจนะคำของพระเจ้ามาตัดสินในการแก้ปัญหา
-  เนหะมีย์แสดงความเป็นผู้นำที่สมบูรณ์มีความกล้าหาญทั้งคำพูดและการกระทำคนอย่างข้าพเจ้าจะหนีหรือ

สรุปว่า

...การทำงานสู่เป้าหมายให้ได้รับความสำเร็จได้นั้น...ผู้นำต้องมีทีมงานที่ดี,มีการมอบหมายหน้าที่แต่ละคนตามความสามารถ,ผู้นำต้องจริงใจเอาจริงเอาจังในการทำงานร่วมทุกข์ร่วมสุขกับทีมงาน,รีบแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ผัดวันประกันพรุ่ง,จัดการเครื่องกีดขวางและเศษหินออกจากชีวิต
การทำงานที่ท้าทายเช่นนี้ของเนหะมีย์...กระตุ้นคนอิสราเอลนับร้อยให้ยินดีร่วมมือกับเขา
และด้วยความพยายามอย่างมหัศจรรย์นี่แหละ  คนอิสราเอลได้ทำในสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นไปไม่ได้ให้

สำเร็จได้แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีเครื่องทุ่นแรงมีเพียงแต่จอบเสียม  ต้องใช้แรงงานคนและยังต้องเผชิญศัตรูคุกคามรบกวน
อยู่ตลอดเวลา  ยิ่งกว่านั้นอีกยังประสบภัยพิบัติอุปสรรคนานับปการ  ที่ทำให้งานชะงักลงเป็นระยะๆแต่ในที่สุดพวกเขาก็  บูรณะกำแพงสำเร็จภายใน  52 วัน

 

 

 

                                                                                                        Thaisermons